Algemene voorwaarden Lief yoga & Massage

Artikel 1: Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en sessies die worden verzorgd door Lief Yoga & Masasage. Lief Yoga & Massage is de eenmanszaak van Nelleke van Dulken – van Kempen.

 2. De overeenkomst komt tot stand door aanmelding via het digitale inschrijfformulier. Na aanmelding ontvang je per email de bevestiging en de factuur en is de inschrijving (oftewel overeenkomst) definitief.

 3. Met de aanmelding via het digitale inschrijfformulier ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aanmeldingen

 1. Je kunt je online aanmelden voor cursussen en sessies via het inschrijfformulier.

 2. Binnen enkele dagen ontvang je per email een bevestiging en een factuur van Lief Yoga & Massage.

 3. Na ontvangst van het factuurbedrag is deelname aan de cursus definitief en is er een plek voor je gereserveerd in de bevestigde cursus of sessie.

 4. Cursisten die deelnemen aan de individuele cursus of sessie bespreken de data en bijbehorende lestijden, het aantal lessen of sessies en lesinhoud met Lief Yoga & Massage.

Artikel 3: Tarieven en betaling

 1. De actuele tarieven voor de cursussen en sessies zijn te vinden op www.liefyoga.nl. Op de website staan altijd de juiste prijzen vermeld.

 2. De factuur moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald.

 3. In alle gevallen moet de factuur voor aanvang van de cursus of sessie betaald worden.

Artikel 4: Vergoeding

 1. In sommige gevallen wordt een zwangerschapscursus vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van jouw zorgverzekeraar en het aanvullende pakket. Het advies is om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar over vergoeding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het declareren van de factuur.

Artikel 5: Annulering door de cursist

 1. Annulering van een cursus of afspraak dient schriftelijk, bij voorkeur via email, te gebeuren.

 2. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus is het mogelijk om kosteloos te annuleren.

 3. Bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor aanvang van de cursus betaal je €25,00 inschrijf- en annuleringskosten.

 4. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus of tijdens de cursus wordt het cursusgeld niet geretourneerd.

 5. Lief Yoga & Massage houdt rekening met de aard van de omstandigheden van de annulering.

 6. Bij overmacht op de dag zelf cq. kort voor aanvang van de cursus of sessie mag je ook bellen.

 7. Gemiste lessen worden niet vergoed. In overleg en op basis van beschikbaarheid kan de les worden ingehaald, mits de groepsgrootte dat toelaat.

Artikel 6: Annulering door Lief Yoga & Massage

 1. Bij onvoldoende aanmelding (het minimale aantal cursisten is afhankelijk van de soort cursus) of in geval van overmacht kan Lief Yoga & Massage besluiten om de cursus of sessie te annuleren of te verschuiven naar een later tijdstip of een andere locatie of een vervangster in te zetten.

 2. Bij annulering van de cursus of sessie zal terugbetaling (naar rato) plaatsvinden.

 3. Lief Yoga & Massage zal zich inspannen om de cursist in de eerst volgende cursusgroep te plaatsen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De oefeningen zijn veilig mits je de grenzen van jouw lichaam respecteert. Deelname aan de cursus is op eigen risico.

 2. Lief Yoga & Massage aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventueel indirecte of directe schade, diefstal, lichamelijk of ander letsel die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de cursus of sessie van Lief Yoga & Massage.

 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw medische conditie en je wordt geacht zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Als je twijfelt over jouw gezondheid of onder medische behandeling staat, is het raadzaam om eerst jouw (huis)arts, verloskundige, gynaecoloog of medisch specialist te raadplegen.

 4. Lief Yoga & Massage wil graag voor aanvang van de cursus op de hoogte worden gebracht van eventuele lichamelijke of psychische problemen of medicijngebruik.

 5. Lief Yoga & Massage wil graag worden geïnformeerd over zwangerschapskwalen of complicaties, die tijdens de zwangerschap ontstaan.

Artikel 8: Privacy

 1. In de privacy statement staat beschreven op welke wijze Lief Yoga & Massage omgaat met uw persoonlijke gegevens.

 2. De informatie die je mondeling deelt met de docente zal vertrouwelijk worden behandeld. Eveneens dien je de informatie die de docente en de overige cursisten delen vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 9: Eigendom intellectuele materialen

 1. Alle verstrekte informatie tijdens de cursus, de aanvullende informatie en het beeldmateriaal op de website www.liefyoga.nl is eigendom van Lief Yoga & Massage.

 2. Alle informatie mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd en/of aan derden worden overgedragen.