Privacy Statement

Wet- en regelgeving

Lief Yoga & Massage volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelt Lief Yoga & Massage deze informatie?

Als u door middel van een van de inschrijfformulieren of het contactformulier op website Liefyoga.nl aangeeft te willen deelnemen of interesse te hebben aan een cursus, een yogales, een massage of een workshop, vraagt Lief Yoga & Massage u om persoonsgegevens. De door u versterkte gegevens worden gebruikt om:

  • Uw aanvraag voor een cursus af te handelen en een dossier aan te leggen
  • U een factuur te kunnen sturen
  • U informatie te kunnen verstrekken over belangrijke en lopende zaken per email of per telefoon
  • U maximaal tweemaal per email te benaderen over andere diensten van Lief Yoga & Massage
  • U goed te kunnen begeleiden tijdens de activiteiten van Lief Yoga & Massage
  • Aan haar verplichtingen te voldoen die de wet Lief Yoga & Massage oplegt

Uw privacy

Lief Yoga & Massage doet uiteraard haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Lief Yoga & Massage: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Nelleke van Dulken - van Kempen, eigenaar van Lief Yoga & Massage heeft als enige toegang tot de persoonlijke gegevens. Indien Nelleke vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bij het boeken van een van de diensten van Lief Yoga & Massage stemt u automatisch in met het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de algemene voorwaarden van Lief Yoga & Massage.